maandag 21 maart 2016

De zesde week van de minor.

Afgelopen week hebben wij als DOT ons gehele proces laten zien in de vorm van een pecha kucha. Roal en Floris waren degenen die de pecha kucha mochten presenteren. Daar was bewust voor gekozen, Joep had van te voren al extra werk verricht waardoor hij vrij was van deze taak. Wanneer wij kijken naar het verschil tussen de verschillende groepjes, dan zien wij dat wij momenteel nog achter lopen op de leertaak. Andere groepjes hebben al contacten kunnen leggen met hun scholen en zijn daar al begonnen aan hun opdracht. De meeste groepen hebben op zijn minst al een analyse gemaakt van een probleem. Die stappen moeten wij allemaal nog zetten. Nadat wij de presentatie hadden gegeven, kregen wij nog een hoop feedback vanuit de klas. Een van de vragen die er aan ons werd gesteld, was het volgende: willen jullie nog wel samenwerken met iemand die zo slecht communiceerd? Dat vonden wij al een hele goede vraag, toch kozen wij ervoor om wel door te gaan bij het Udens College. Een andere vraag die er werd gesteld was het volgende: hadden wij niet beter vanaf het begin veel meer verschillende contacten kunnen leggen met verschillende scholen, zodat wij uiteindelijk konden kiezen uit verschillende scholen. Achteraf was dat wel beter geweest om te doen en dat hadden wij ook moeten doen.

Deze week moesten wij ook onze pilotopdracht inleveren. Wij hebben geen duidelijk eindproduct vanwege de mislukte pogingen om contact te krijgen bij het Udens College. Toch hebben wij wel een hoop geleerd van dit project. Ten eerste hebben wij geleerd om deadlines te stellen. Wij willen ervoor zorgen dat we sneller weten waar wij aan toe zijn, om te voorkomen wat wij nu hebben meegemaakt. Datgene wat wij geleerd hebben, hebben we ook meteen toegepast. Wij hebben meteen deadlines gesteld voor het Udens College, als wij binnen een week geen reactie krijgen, dan gaan wij geen contact meer zoeken bij die betreffende school.

Zoals al eerder is gezegd, uit feedback van onze mede-klasgenoten kwam er ook naar voren dat wij al een hoop meer contacten hadden moeten leggen met verschillende scholen. Dat hebben wij ook meteen gedaan. Toen we met onze stage begeleider hadden gesproken, toen bleek het dat hij misschien wel een school had waar wij contact mee konden leggen. Dat is een school waar er afgelopen jaar ipads zijn ingevoerd, maar vanuit de e-mail wisseling bleek  wel dat er nog het nodige moest gebeuren. Naar deze school hebben wij die middag nog een mailtje gestuurd. Een klasgenoot had nog eventueel voor ons een derde school waar wij contact mee kunnen leggen. Hij gaat daar aankomende week langs en daar zou hij een poging voor ons kunnen doen. Hij vertelde dat het een school was die veel interesse hadden in het gebruik van ICT en leren, daarnaast stond de school altijd open voor nieuwe initiatieven. Het zou in ieder geval een mogelijkheid voor ons kunnen zijn. Wij hebben momenteel ervoor gekozen om dat project nog in de wachtrij te plaatsen. Mocht het Udens College niet reageren voor maandag 21 maart, dan nemen we ook contact op met die betreffende school.

Voor ons is het afwachten op meerdere scholen nu. Wij hopen dat we binnenkort antwoord gaan krijgen vanuit meerdere scholen zodat wij verder kunnen gaan. Daarnaast gaan wij beginnen aan een theoretisch kader, wij gaan literatuur zoeken over het desbetreffende onderwerp waar wij aan willen werken. Zo hebben wij meer achtergrond informatie over het thema dat wij kunnen inzetten bij de analyse fase.

zondag 13 maart 2016

Blog week 5

Week 5 van de minor
Deze week zijn we op Dinsdag gestart in LAB21, een ruimte in de a-vleugel van Windesheim waar allerlei mooie ICT gerelateerde gadgets te vinden zijn. Bij LAB21 hebben ze onder andere de oculus rift, meerdere 3d printers en verschillende robots. Allemaal om onderwijsvernieuwing mogelijk te maken.
Eerst zijn we de les gestart met een opening van een  DOT die te maken had met vertrouwen. Geblinddoekt een parcours lopen op aanwijzingen van een DOT-lid.


Daarna zijn we verder gegaan met onze opdracht die we voor de vakantie al gekregen hadden: de spaghetti toren.
Met maximaal 20 stokjes, 1 marshmallow, wat tape en een stukje touw moesten we een zo hoog mogelijke toren bouwen. Gelukkig hebben wij Floris, die bouwtechniek studeert, dus konden wij ons netjes aan de opdracht houden. Uiteindelijk hadden we een mooie toren van 79cm als resultaat en nog flink veel tijd over.
Na deze opdracht zijn we in groepjes uit elkaar gegaan om verschillende dingen te proberen in LAB21. Wij als DOT zijn met Jan meegegaan die een robot had waar je mee kon communiceren. Helaas werkte dit niet zo goed als gepland, aangezien de robot niet goed reageerde. Wel hebben we het gehad over verschillende mogelijkheden voor het gebruik van de robot in het onderwijs.


Daarna zat het plenaire deel van de dag erop en konden we uiteen in de DOTs. Wij hebben samen met Jan even om de tafel gezeten om het te hebben over onze pilotopdracht. Na meerdere malen te hebben gemaild, gebeld en onze gegevens achter hebben gelaten, hebben we tot op heden nog steeds geen antwoord gehad van de persoon binnen het Udens College die gaat over onderwijsvernieuwing en ICT. Daarop hebben wij als DOT besloten om een lijn te trekken en met plan B aan de slag te gaan.
Plan B
In eerste instantie wilde we vrij breed de pilot opdracht ingaan bij het Udens College. Dat wil zeggen dat we ons wouden richten op een leerjaar of een bepaalde richting. Maar doordat we helaas niet goed binnen konden komen, hebben we besloten er wat dieper op in te gaan. In plaats van de brede aanpak, willen we alleen met Roal zijn vak coach in zee gaan. Dat wil zeggen alleen voor het vak geschiedenis. Hij was in eerste instantie erg positief en stond ook open voor een samenwerking. Aangezien de contacten al warm zijn met deze persoon, kunnen we vrij snel aan de slag als het aan ons ligt.
Met Jan hebben we het hierover gehad en hij vond het een goed idee. Hij heeft ons aangeraden om even te kijken naar het vier in balans model van Kennisnet.
Hieronder meer over dit model.
Roal had gelukkig nog een afspraak staan met zijn vakcoach, dus hij is afgelopen week langs geweest bij het Udens College. Tijdens zijn bezoek kregen we te horen dat de persoon waar we contact mee zochten op uitwisseling was in het buitenland.


Vierinbalans-model.PNG
- Kennisnet. Vier in Balans model. Vier in Balans model. Kennisnet, Zoetermeer.

Zoals hierboven te zien is bestaat het model uit 4 pijlers, namelijk Visie, Deskundigheid, Inhoud&Toepassingen en Infrastructuur.
Wat het Udens College betreft is de visie aanwezig, ze willen met BYOD ICT een grotere rol geven in hun onderwijs.
Met de bouw van het nieuwe gebouw is de infrastructuur ook compleet. De Inhoud&Toepassingen is iets waar wij als DOT ons minder mee bezig zullen houden, dat moet de school zelf voor haar rekening nemen. Dat houdt in welke ELO of andere digitale methodes er worden gebruikt. Aangezien daar een flink financieel staartje aan zit, is dit niet aan ons om hierin mee te bepalen.
De laatste pijler, deskundigheid wordt meestal overgeslagen of onderschat. De docent moet de vaardigheden hebben om ICT zinvol en met meerwaarde in te zetten in de les. Aangezien het Udens College tot op heden de pijlers Inhoud&Toepassing en Infrastructuur niet op orde had, was het ook niet van belang dat deskundigheid aanwezig was.
Wij als DOT willen proberen om de deskundigheid van de docenten van het Udens College in balans te brengen met de andere 3 pijlers.

Volgende week meer.


woensdag 2 maart 2016

Blog Week 4

Week 4 van de minor
Deze week zijn we zoals gewoonlijk weer samen gekomen op dinsdag en woensdag op het Windesheim. Elke les wordt geopend door een DOT met een activiteit of iets anders gerelateerd aan ICT. Dinsdag was DOT 6 aan de beurt met een leuke presentatie over mediawijsheid. Een kort verhaal met foto’s van klasgenoten die ze online hadden gevonden. Erg goed dat we even met de neus op de feiten gedrukt werden omtrent onze eigen informatie op internet. Gelukkig waren er niet heel veel dingen over ons te vinden op het internet of DOT6 heeft ons redelijk gespaard.

Woensdag was de beurt aan ons om de les te openen. Een discussie met voorafgaand of een artikel of een filmpje over het gebruik van iPads in de klas. Het duurde even voordat de discussie op gang kwam, maar na een tijdje gingen de argumenten over en weer door de klas. We hadden nog een aantal stellingen achter de hand, voor als de discussie niet liep, maar die bleken niet nodig te zijn.
Dinsdag kregen we erg veel vrijheid om in onze DOT te werken. Dat was erg fijn, omdat we zo een aantal dingen goed op de rit konden krijgen. Het contact met het Udens College verloopt echter niet zo goed. We hebben meerdere malen geprobeerd via de mail contact te zoeken. Roal zijn stagebegeleider heeft ons doorverwezen naar iemand die over onderwijsvernieuwing binnen het Udens College gaat, maar helaas hebben wij nog geen reactie gehad van deze persoon. Na overleg met Jan, hebben we besloten om telefonisch contact op te nemen. Aangezien Roal stage heeft gelopen op het Udens College is hij degene die contact opneemt. Voorafgaand aan het telefoongesprek hebben we kort een paar punten opgesteld voor Roal om het gesprek iets meer sturing te geven. Helaas is het door de tentamenweek op het Udens College lastig om contact op te nemen met deze persoon. Voor nu blijven we het proberen, maar we gaan alvast nadenken over een plan B, aangezien we nu toch al in week 4 van de minor zitten.
Woensdag hebben we, na onze opening, alle reflecties bekeken. Heel veel leuke manieren van reflecteren passeerde de revue. Na de reflecties zijn we uiteen gegaan in onze DOT’s met de opdracht voor na de vakantie. We zullen niks prijsgeven, maar met onze bouwtechnicus hopen we toch hoge ogen te gooien.
Om nog even terug te komen op de quickscan die we vorige week hebben ingevuld. Hier is de link te vinden waar wij allen een klein stukje hebben geschreven over onze bevindingen.

Wat betreft de samenwerking gaat het goed. We communiceren goed en duidelijk en controleren elkaars werk. Het samenwerken in Google Drive is wat ons betreft de uitvinding van de eeuw. Het scheelt een hoop onnodig rondsturen van documenten en nu heeft iedereen de meest recente versie.

zondag 21 februari 2016

Blog week 3

Week 3 van de minor Leren & ICT

We begonnen op dinsdag 16 februari met een lesstart door een DOT-team. Dit DOT had een tool meegekregen van het Deltion College in Zwolle. Deze tool is een bordspel dat gebaseerd is op het maken en indelen van lessen. Met behulp van dit bordspel kan je samen met je collega’s op spelenderwijs wijs een les ontwerpen.
Wij als DOT vonden het idee wel leuk maar we hadden wel de vraagtekens bij hoeveel je dit gaat inzetten. Het neemt erg veel tijd in beslag en is niet altijd nodig. Als je een keer niet uitkomt met het voorbereiden van je les, kan je dit wel gebruiken om een lesopzet te maken.

Vervolgens zijn we klassikaal bezig gegaan met brainstormen over de 21st century skills, dit hebben we met behulp van de tool answergarden. Met deze tool kan je vanachter je eigen device een antwoord doorgeven, dit antwoord komt dan op het bord in de klas terecht. Dit werkte tot op een zekere hoogte zeer goed. Doordat je berichten kon sturen zonder dat je naam bij je bericht stond werden er al gauw doelloze berichten gepost.
Aan het einde van de ochtend hebben we de voortgang van de DOT’s doorgenomen en gepresenteerd. Hierin zagen we hoe ver de DOT’s waren en konden we tips en tops sturen. Daarnaast konden we eventuele vragen voorleggen aan de DOT’s.

In de middag hebben we als DOT nog bij elkaar gezeten om verschillende onderdelen door te spreken en het huiswerk voor de aankomende week aan te pakken. Tevens hebben we ook een mail opgesteld en verstuurd naar de persoon van het Udens college die gaat over onderwijsvernieuwing en ICT. Hierin hebben wij ons voorgesteld, onze opdracht vanuit de minor uitgelegd en ons idee voor de opdracht verwoord. We hopen hier snel antwoord op te krijgen en stappen te kunnen zetten. Hierover meer in onze volgende blog.

De woensdag 17 februari heeft Rina ons een artikel uit de krant voorgelezen, hierbij ging het om een artikel over muziek in de klas. Ze had het woord ‘muziek’ veranderd voor het woord ‘ICT’ waardoor de tekst een heel andere richting kreeg. De moraal van het verhaal was dat we eerst goed de bron moeten checken voordat we het verhaal klakkeloos aannemen.

Daarna zijn we in kleine groepjes uit elkaar gegaan om ons verder te verdiepen in de onderzoeksvragen die we hebben opgesteld. We hebben met elkaars ons verdiept in de verschillende onderzoeksvragen en deelvragen en elkaar voorzien van feedback. Ook hebben we gekeken naar de kennisbasis ICT. Ieder DOT kreeg een van de vier thema’s toegewezen en dit moesten we in onze eigen woorden kunnen uitleggen aan de rest. Ook moesten we zorgen dat we het thema konden koppelen aan onze pilot-opdracht. Daarna hebben we in combinaties van verschillende DOT’s elkaar op de hoogte gebracht van alle thema’s.

Aan het begin van de middag was het weer DOT-tijd en zijn wij als team vier nog aan de gang gegaan in onze DOT met de reflecties en de overige opdrachten.

zondag 14 februari 2016

Blog week 2

De tweede week van de minor.

Afgelopen dinsdag hebben we de tweede lesdag gehad waarin wij veel uitleg hebben gekregen over de verschillende projecten die wij moeten inleveren. Daarnaast zijn wij verder gegaan met onze pilot opdracht. De vorige keer hadden wij problemen met het bedenken van goede ideëen voor deze opdracht. Zoals nog in het vorige blog stond: wij hadden het gevoel dat we eerder problemen aan het maken waren in plaats van het oplossen daarvan.

Wij hebben deze week een begeleider toegewezen gekregen. Wij hebben de eer gekregen om een nestor te krijgen, namelijk Jan. Wij hadden samen met hem gekeken naar de ideëen die er waren gekomen uit de brainstormsessie die wij vorige week hadden. Hij gaf aan dat wij het beste konden kijken naar de school in Uden. De andere casussen hadden op dat moment nog geen specifieke hulpvraag waar wij die mee konden helpen. In die school heeft Roal tot een paar weken terug nog stage gelopen, dus daar is het nog gemakkelijk om contact mee te leggen. De keuze op deze school is gevallen omdat er momenteel nog weinig gebruik gemaakt wordt van ICT tijdens de lessen. Dit komt omdat de voorzieningen van die school momenteel nog niet toereikend zijn. De school is gebouwd in de jaren 70, in een tijd dat er nog geen computers waren. Hier zou dan een duidelijke hulpvraag kunnen zijn waar wij mee konden helpen.

Wij hebben daarom besloten om contact te leggen met de stagebegeleider van Roal. Omdat de school in het zuiden des lands ligt, hebben wij besloten om rustig aan contact te leggen. Wij willen de stagebegeleider van Roal niet zomaar overvallen met een mail. Daarom hebben wij eerst een whatsapp bericht gestuurd en de dag erop een mail gestuurd. Deze mail is eerst door ons als groep opgesteld en nog even door onze begeleider nagekeken. Ondertussen hebben wij wel een positief antwoord gekregen, BYOD is een hot topic momenteel binnen het Udens College. Dat is ook te vinden in het beleidsplan van het Udens College. Toch moet daar nog een hoop aan gedaan worden. In de e-mail stond weer een een verwijzing naar de persoon die verantwoordelijk is voor de vernieuwingen binnen het Udens College. Hem gaan we daarom daarover mailen, om er zo voor te zorgen dat wij een gesprek kunnen krijgen.

De samenwerking verloopt tot nu toe nog erg soepel. Afgelopen dinsdag hebben wij bijvoorbeeld de tijd genomen om het huiswerk te maken voor de komende dinsdag. Dat ging zo soepel dat wij binnen een uur meer dan genoeg informatie hadden gevonden om de opdracht te maken. Het is dus geen probleem voor dit groepje om na de ‘lesdag’ nog even verder te gaan om het werk allemaal op tijd af te hebben. De bereidheid om wat tijd op te offeren in voor het groep belang zit wel goed zo.

zondag 7 februari 2016

De eerste week van de minor.

Dinsdag was de eerste lesdag van de minor Leren & ICT. Een hoop nieuwe en onbekende gezichten van verschillende opleidingen bij elkaar, maar al snel gingen we als een team aan de slag met de Makey Makey. Erg interessant en ook leuk om te doen. Natuurlijk ook veel praktische informatie gekregen over de minor zelf, de inhoud, planning en afronding.

We hebben ook een DOT, Docent Ontwerp Team, gecreëerd. Onze DOT bestaat uit Roal Monsees, Floris Schoonveld en Joep van Els. We hebben de eerste praktische zaken samen doorgesproken en dingen opgestart, zoals het opzetten van een Whatsapp groep en een Google Drive waar iedereen zijn documenten met de rest van het DOT kan delen. Dit hebben we ook gedaan met het idee zodat iedereen de meest recente versie van alle documenten ter beschikking heeft en middels deze Google Drive hopen we problemen te voorkomen.

Woensdag hebben we met z’n drieën afgesproken op Utrecht CS. Hier hebben we de IPON beurs bezocht. Erg leuk om een keer mee te maken. We hebben andere inzichten gekregen en ook een aantal ideeën opgedaan. Van te voren hadden we ons aangemeld voor een aantal workshops, maar uiteindelijk bleken die minder interessant te zijn voor ons omdat overgrote deel ging over nieuwe ELO’s en leerlingvolgsystemen. We hebben een aantal bezoeker gesproken en onder andere de vraag gesteld waarom men op de beurs is en daar kwamen de volgende punten uit voort:

- Vernieuwend onderwijs.
- Meegaan met de tijd.
- Ideeën opdoen, want veel is nog niet bekend.
- Het aanbod is zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet en ook niet weet waar je moet beginnen met zoeken. Door een bezoekje hier, hoopt men meer duidelijkheid, en vernieuwende ideeën op te doen.
- Wellicht hierdoor een beter idee welke richting op te gaan in de toekomst.

Wij denken dat er ook veel mensen zijn die alleen voor de vrije dag en de gratis spullen gaan. Het is ons wel opgevallen dat waar er iets te krijgen valt, dat de mensen daar gretig gebruik van maken.

Wat betreft de pilot opdracht hebben we de eerste brainstorm sessie al op dinsdag gehad. Het is wel lastig om niet te proberen om zelf een probleem te creëren, maar echt uit te gaan van een bestaand probleem. Dat is één van de dingen waar wij tegenaan liepen. We hopen dit de komende week duidelijker in beeld te kunnen brengen. Hierover later dus meer.